Καλλιέργεια της δημιουργικότητας μαθητών Δημοτικού μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων εντός του Αναλυτικού Προγράμματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Καλλιέργεια της δημιουργικότητας μαθητών Δημοτικού μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων εντός του Αναλυτικού Προγράμματος (EL)
Developing students’ creativity by infusing activities in the mainstream curriculum (EN)

Καρατζάνος, Δημήτριος
Σαγιά, Χάρις
Ιωαννίδου, Ασημίνα
Ζμπάινος, Δημήτριος

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών αναφορικά με τη δημιουργικότητα των τελευταίων, καθώς και στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων δραστηριοτήτων στο μάθημα της Γλώσσας. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε μία έρευνα ημι-πειραματικού σχεδιασμού. Το δείγμα αποτέλεσαν 98 μαθητές με μέση ηλικία τα 11,5 έτη, οι οποίοι χωρίστηκαν σε πειραματική ομάδα, στην οποία εφαρμόστηκαν οι δραστηριότητες και σε ομάδα ελέγχου, στην οποία δε διενεργήθηκε καμία παρέμβαση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από ένα ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς για την καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τη δημιουργικότητα των μαθητών και ένα αυτοσχέδιο εργαλείο αξιολόγησης της δημιουργικότητας, το οποίο αποτελούνταν από δύο ισοδύναμα μέρη, ένα για την προ-μέτρηση και ένα για τη μετα-μέτρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η δημιουργικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμα και σε ένα κεντρικά κατευθυνόμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα και ως εκ τούτου η εφαρμογή στοχευμένων δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο πλαίσιο των καθημερινών μαθημάτων είναι εφικτή και αποτελεσματική. (EL)
Over the past decades, creativity has been recognized as a critical factor of worldwide prosperity in various domains such as the economy and technology (Ambrose, 2005‧ Kaufman & Beghetto, 2009‧ Rawat, et al., 2012‧ Sternberg, 2012). Education curricula regulate educational processes and appear to play a very important role in creativity development. Especially in centrally controlled curricula where examinations, accountability and pressure for high achievement prevail creativity does seem to receive the required attention (Beghetto, 2005‧ Craft, 2003‧ Hunter, et al., 2007‧ Jeffrey & Craft, 2004). Although there is a need for such an educational aim in Greek society in recent years, cultivating creativity in Greek schools has not been a primary aim of formal educational policy. Most of the programs for cultivating students’ creativity have been implemented as extracurricular activities and, in general, they appeared to be very effective. Educational programs which are especially designed for creativity training have been characterized not only as extracurricular, but extra-extracurricular. In other words, they are considered less important than the core curriculum subjects and even less necessary than extra-curricular activities such as sports, drama etc. (Beghetto & Plucker, 2006). The real challenge for schools is to enhance creativity through their mainstream formal curriculum. Within this framework, the purpose of the present paper was to investigate whether student creativity can be enhanced through infusion of creative activities in everyday teaching in Greek primary schools which follow a mandatory, centrally imposed curriculum with state-issued handbooks and pre-defined activities. The present paper focuses on studying teachers’ and students’ perceptions of students’ creative abilities, as well as on investigating the possibility of enhancing creativity in the 5th and 6th grade of Greek primary school by using creative writing activities in the subject of Modern Greek Language. In order for this investigation to take place, a quasi—experimental design was employed. The sample consisted of 98 students with a mean age of 11.5 years, divided into two groups, the experimental group where participants received the formal curriculum-based instruction with supplementary infusion of ideas/generation tasks, while the control group participants received formal curriculum-based teaching. Data were collected through: a) a self-reporting questionnaire of student’s and teacher’s perceptions of student’s creative ability and b) a self-made test of creativity consisting of two equivalent forms for pre and post testing. The findings demonstrated that creativity can be improved even in strict centrally controlled curricula and therefore the infusion of creativity tasks in formal curricula could be beneficial to develop creative thinking. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ημι-πειραματικός σχεδιασμός (EL)

δημιουργικές διδακτικές πρακτικές (EL)
δημιουργικότητα (EL)
παρέμβαση (EL)
Αναλυτικό Πρόγραμμα (EL)
δημιουργικές διεργασίες (EL)
creative teaching practices (EN)
creative ability (EN)
curricula (EN)
creativity (EN)
intervention (EN)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2022-04-29


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 10 Αρ. 1 (2022): May 2022; 25-45 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 10 No. 1 (2022): May 2022; 25-45 (EN)

Copyright (c) 2022 Ασημίνα Ιωανίδου, Δημήτριος Ζμπάινος, Δημήτριος Καρατζάνος, Χάρις Σαγιά (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.