Οι αντιλήψεις παιδιών σχολικής ηλικίας για την οικονομική κρίση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι αντιλήψεις παιδιών σχολικής ηλικίας για την οικονομική κρίση (EL)
School-aged children's perceptions of financial crisis (EN)

Bonoti, Fotini
Akrivou, Evangelia
Dermitzaki, Irene

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις παιδιών σχολικής ηλικίας σχετικά με το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης. Το δείγμα αποτέλεσαν 160 μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικών σχολείων μιας μεσαίου μεγέθους πόλης της περιφέρειας. Οι μαθητές αρχικά απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο που εξέταζε τις αντιλήψεις τους για την οικονομική κρίση. Ειδικότερα, κλήθηκαν να ορίσουν και να νοηματοδοτήσουν την οικονομική κρίση μέσα από δύο ανοικτές ερωτήσεις, αλλά και να απαντήσουν σε 45 ερωτήσεις τύπου Likert, οι οποίες εστιάζονται στις επιπτώσεις της κρίσης στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, τη συμπεριφορά τους, τη σχολική ζωή, τις οικογενειακές σχέσεις, καθώς και την κοινωνία. Στη συνέχεια, απεικόνισαν σχεδιαστικά το πρώτο πράγμα που ερχόταν στο μυαλό τους στο άκουσμα των λέξεων οικονομική κρίση. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε δείγμα 10 μαθητών,  οι οποίες  είχαν ως στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του προς διερεύνηση θέματος. Τα ευρήματα ανέδειξαν ότι τα παιδιά κατανοούν τι σημαίνει «οικονομική κρίση», προσεγγίζοντάς την κυρίως ως ένα οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο. Φαίνεται, ακόμη, ότι από την πληθώρα των επιπτώσεων που συνοδεύουν την οικονομική κρίση οι μαθητές διακρίνουν ικανοποιητικά τις κοινωνικές, ψυχολογικές-συναισθηματικές, οικονομικές επιπτώσεις της, καθώς και τις επιπτώσεις της στη σχολική και οικογενειακή ζωή. Η ανάλυση των συνεντεύξεων ανέδειξε τις σκέψεις τους για τις ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις στους διάφορους τομείς της ζωής των ανθρώπων καθώς και τα συνεπακόλουθα συναισθήματά τους. (EL)
The aim of this study was to investigate elementary school children’s perceptions about the phenomenon of the financial crisis. The sample consisted of 160 school-aged students attending the fifth and sixth grade in schools in a medium-sized Greek city. Initially, students completed a questionnaire examining their views on the financial crisis. In particular, children were asked to define and interpret the economic crisis through two open-ended questions. Then, they were asked to answer 45 Likert-type questions, which examined their perceptions regarding the economic crisis and its impact on their psychosocial development, behaviour, school life, family relationships and society. They were then asked to draw a picture representing whatever comes to their mind when they hear the words economic crisis. The study was completed by conducting interviews among a sample of 10 students, aiming at a deeper understanding of the topic under investigation. During the interviews, children were asked to communicate their views about the economic crisis, their associated feelings and the changes observed in their lives. The analysis of children’s responses to the questionnaire showed that they have linked the economic crisis primarily with its economic impact and secondarily with issues relating to social impacts, political life and the psychological state of the Greek people. Similarly, an analysis of the drawings revealed that their perceptions on the economic crisis are related to the social and economic impact, politics and peoples’ psychological condition. In the interviews, students communicated their thoughts and their emotions which reveal an intense psychological load. Το conclude, our results indicate that children hold the belief that the consequences of the economic crisis adversely affect many areas of their life and as a result people have to deal with multiple crises and not just one. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παιδιά, οικονομική κρίση, αντιλήψεις, παιδικά σχέδια (EL)
perceptions (EN)
children (EN)
financial crisis (EN)
children’s drawings (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών (ΕΠΕΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης (EL)
Laboratory of Pedagogical Research & Applications / Department of Preschool Education of the University of Crete (EN)

Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-11-17


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EN)

2241-7206
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση; Vol 4, No 2 (2016); 305-322 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol 4, No 2 (2016); 305-322 (EN)

Copyright (c) 2016 Ειρήνη Δερμιτζάκη, Φωτεινή Μπονώτη, Ευαγγελία Ακρίβου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.