Κοινωνικές σχέσεις συμμαθητών και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες: Συνοπτικές σημειώσεις

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2007 (EL)
Κοινωνικές σχέσεις συμμαθητών και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες: Συνοπτικές σημειώσεις

Μπίκος, Κωνσταντίνος

Text
Text (Other)

εκπαίδευση για αλλοδαπούς
εκπαιδευτική πολιτική
κοινωνική ένταξη των μεταναστών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2007-02


GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.