Φωτογραφία

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Φωτογραφία

Χρήστος, Διαμαντής
Αλέξανδρος, Κολοκυθάς

540: Τσαούση, Άσπα

Text (Book , Education )
Text

ψηφιακή τεχνολογία
πολιτισμός
καλλιτεχνικά επαγγέλματα
τέχνες

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.