Εικαστικά: Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Εικαστικά: Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική

Κορκοβέλου, Αγγελική
Δανιήλ, Ανθούλα

540: Τσαούση, Άσπα

Text (Book , Education )
Text

καλές τέχνες
γλυπτική
ζωγραφική
τέχνες

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.