Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης, (με έμφαση στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), για μαθητές με προβλήματα λόγου και ομιλίας : Εργασίες επιμορφούμενων

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης, (με έμφαση στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), για μαθητές με προβλήματα λόγου και ομιλίας : Εργασίες επιμορφούμενων

Σοφού, Αικατερίνη
Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης
Γαβριελάτου, Μαρίνα
Δελαπόρτα, Βασιλική
Χρήστου, Π.
Λυμπεράκη, Β.
Βλαχογιάννη, Ουρανία
Αντωνίου, Αικατερίνη
Μπαλκίζας, Ν.
Λαδά, Αλίκη
Διαμαντής, Ευάγγελος
Δελλατόλα, Μ.
Γεωργαντή, Ελευθερία
Καινούργιου, Χ.
Καφετζή, Παναγιώτα
Αϊβαλή, Ελένη
Καλδάνης, Α.
Αφουξενίδης, Δημήτρης
Παππά, Χριστίνα
Μπαντούνα, Α.
Λιόντος, Δ.
Μπαμπαλη, Παναγιώτα
Μακρυνιώτη, Βασιλική
Χριστοδούλου, Δημήτρης
Τρίγκα, Ελένη
Ρέμπη, Θ.
Κωστοπούλου, Γεωργία

Text
Text (Other)

ειδική εκπαίδευση
μητρική γλώσσα
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
λόγος
σπουδές εκπαιδευτικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)


GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.