Η ελιά στο χώρο και το χρόνο

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Η ελιά στο χώρο και το χρόνο

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας

300: Θεοχαρόπουλος, Γιάννης

Το video «Η ελιά στο χώρο και το χρόνο» αποτελεί παραγωγή του ΚΠΕ Άμφισσας για την Ελιά και τον Ελαιώνα της Άμφισσας και πραγματεύεται: Α) την ιστορία της ελιάς από την εμφάνισή της πριν 10.000 χρόνια μέχρι σήμερα στον κόσμο κάνοντας αναφορά • Στη σημασία και στους συμβολισμούς της ελιάς και του ελαιολάδου στην ελληνική μυθολογία και τις διάφορες θρησκείες, • Στην ανάπτυξη του εμπορίου της ελιάς στο πέρασμα των χρόνων, • Στη γεωγραφική εξάπλωση της ελιάς και τους τρόπους συλλογής της στις διάφορές χώρες. Β) και την παρουσία της ελιάς στον ελαιώνα της Άμφισσας κάνοντας αναφορά: • Στους τρόπους καλλιέργειας και συλλογής της ελιάς, • Στην εξέλιξη της ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή από το 18ο αίωνα μέχρι σήμερα, • Στους τρόπους επεξεργασίας του καρπού της ελιάς, • Στη θρεπτική αξία και την ευεργετική επίδραση της ελιάς και των προιόντων της στην ανθρώπινη υγεία.

Moving Image
Moving Image (Education )

χριστιανισμός
ελιά
ισλαμισμός
ζιζανιοκτόνο
ελαιοκαλλιέργεια
λίπασμα
γεωργική δραστηριότητα
ελαιόλαδο
φυτικό λάδι
ανθρώπινη διατροφή
καλλιεργητική τεχνική
μέσο γεωργικής παραγωγής
περιβαλλοντική εκπαίδευση
καλλιέργεια για διατροφή
φυτική παραγωγή
διδακτικό υλικό
ελαιούχος καλλιέργεια
βελτιωτικά του εδάφους
διαρκής εκπαίδευση
βιολογική γεωργία
εντομοκτόνο
ιστορία
μυθολογία
περιβαλλοντική πολιτική
φυτοφαρμακο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)


GR
GR.CC*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.