Σύγχρονα προβλήματα του εφήβου

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Σύγχρονα προβλήματα του εφήβου

Μακρή-Μπότσαρη, Εύη

Οι έφηβοι στις κοινωνικές δομές που αλλάζουν. Ο εαυτός η αυτοαντίληψη η αυτοεκτίμηση και η διαμόρφωση της ταυτότητας του εφήβου. Μοντέλα και είδη ταυτότητας. Παραβατικότητα, φαινόµενα βίας, σχολική αποτυχία, οικογένεια και σχολείο. Διαπολιτισμική εκπαίδευση, μετανάστες έφηβοι.

Text (Education )
Text

νεανική βία
νέος
σχολική φοίτηση
βία στα σχολεία
σχολική ζωή
διαρκής εκπαίδευση
κοινωνική εξέλιξη
προσωπική ανέλιξη
κοινωνιολογία
ψυχική υγεία
σπουδές εκπαιδευτικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.