Διδακτική επαγγελματικών μαθημάτων

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Διδακτική επαγγελματικών μαθημάτων

Πανταζής, Βασίλειος Ε.

Οι διδακτικές αυτές σημειώσεις δίνουν το περίγραμμα της Διδακτικής Επαγγελματικών Μαθημάτων, με τρόπο εύληπτο και ταυτόχρονα αυστηρά επιστημονικό. Επιχειρήθηκε να συνδυαστούν τα πορίσματα της σύγχρονης Διδακτικής Επαγγελματικών Μαθημάτων με το πλαίσιο εφαρμογής στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται από τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις φορέων όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ΑΣΠΑΙΤΕ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το θεματικό περίγραμα του μαθήματος περιλαμβάνει: Το κοινωνικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, σκοποί και ανάπτυξη. Ανθρωπολογική θεώρηση της διδακτικής των επαγγελματικών μαθημάτων. Μεθόδευση, προγραμματισμός, προυποθέσεις, βασικές αρχές, τεχνικές και σχεδιασμός της διδασκαλίας. Διερευνητικές μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Text (Education )
Text

σχολική φοίτηση
σχολική ζωή
έλεγχος των γνώσεων
διαρκής εκπαίδευση
επαγγελματική εκπαίδευση
οργάνωση της εκπαίδευσης
παιδαγωγική μέθοδος
σπουδές εκπαιδευτικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.