Χρησμοί γυρεύουν ερμηνείες

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Χρησμοί γυρεύουν ερμηνείες

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας

570: Γκίκας, Γεώργιος Μουρίκη, Όλγα Μανούσου, Γκέλλυ Θεοχαρόπουλος, Ιωάννης Σπανιόλος, Αντώνης Κιμούλης, Κώστας Πανάγου, Αθανάσιος Κόττης, Γεώργιος Καραβέντζας, Θωμάς Καστανά, Αθηνά Καρά, Μηνά Θεοχαροπούλου, Μαριάννα Κοτρώνη, Βαγγελίτσα Λίβα, Σεμίνα Μάξιμος, Γεώργιος Δήμου, Γεώργιος-Μάξιμος Τσώνης, Θανάσης
300: Ψαλλίδας, Βασίλης Θεοδοσίου, Ντίνος
545: Ποτουρίδης, Ηλίας Θεοδοσίου, Ντίνος

Το video «Χρησμοί γυρεύουν ερμηνείες» αποτελεί παραγωγή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) ΄Αμφισσας για το πρόγραμμα στους Δελφούς. Πρόκειται για ένα 3D animation που κάνει μια σύντομη παρουσίαση του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και των αρχαιολογικών μονοπατιών. Απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν επισκεφθούν το ΚΠΕ για την υλοποίηση των προγραμμάτων του.

Moving Image
Moving Image (Education )

αρχαία ιστορία
διδακτικό υλικό
πολιτιστική πολιτική
μυθολογία
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
διαρκής εκπαίδευση
περιβαλλοντική πολιτική
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
μουσείο
περιβαλλοντική εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)


GR.CC*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.