Δικαιώματα πολίτη

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Δικαιώματα πολίτη

Κονδύλη, Μαριάννα
Λύκου, Χριστίνα
Κύρδη, Πόπη
Καρβούνης, Αλέξανδρος

570: Καραντζόλα, Ελένη Βοκοτοπούλου, Ειρήνη Σκούρα, Βουβούλα Χαλκιόπουλος, Δημήτρης Κολέζα, Ευγενία

Text
Text (Other)

εκπαίδευση ενηλίκων
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
γλώσσα
ασφάλεια
διαφήμιση
προστασία του καταναλωτή
εργασία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.