Σταυροδρόμια καριέρας: Ατομικό σύστημα σχεδιασμού σταδιοδρομίας

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Σταυροδρόμια καριέρας: Ατομικό σύστημα σχεδιασμού σταδιοδρομίας

Poehnell, Gray
Amundson, Norman E.

540: Αδαμοπούλου, Αγάπη Βλαχάκη, Φωτεινή Δουλάμη, Σταυρούλα

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε άτομα που έχουν επιλέξει μια επαγγελματική πορεία, αλλά κάποια στιγμή αναρωτιούνται αν τυχόν είναι καιρός για αλλαγές ή όχι. Παρομοιάζει μια τέτοια κατάσταση με ένα σταυροδρόμι και βοηθάει ουσιαστικά τον ενδιαφερόμενο να εκτιμήσει συνολικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα, να δει τις εναλλακτικές που υπάρχουν, και να πάρει αποφάσεις για το αν θα πρέπει να συνεχίσει την πορεία του ή να αλλάξει κατεύθυνση, όπως και ποιες θα είναι οι καλύτερες επιλογές στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Το εγχειρίδιο αυτό, όπως και άλλα εγχειρίδια και οδηγοί Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ), εκπονήθηκαν από το ΕΚΕΠ, στο πλαίσιο του ρόλου του για την επιστημονική στήριξη, την πληροφόρηση και την ενδυνάμωση της συνεργασίας των φορέων και των στελεχών που προσφέρουν υπηρεσίες ΣΥΕΠ στην Ελλάδα. Τα εγχειρίδια αυτά διατέθηκαν στα στελέχη ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, αλλά είναι διαθέσιμα και σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα ανάπτυξης σταδιοδρομίας, μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου.

Text (Book , Handbook)
Text

αγορά της εργασίας
επαγγελματικά προσόντα
πρόσβαση στην αγορά εργασίας
επαγγελματική εξέλιξη
υγεία κατά την εργασία
εργοδότης
επαγγελματική κατάσταση
επαγγελματικός προσανατολισμός
εργασιακό περιβάλλον
επαγγελματική μετακίνηση
απολαβές από την εργασία
ικανοποίηση από την εργασία
επαγγελματική κινητικότητα
διανοητική ένταση
μισθός
επαγγελματική σταδιοδρομία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.