Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της Εκπαίδευσης

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της Εκπαίδευσης

Ασβεστάς, Αναστάσιος
Δροσινού, Μαρία
Βλαχάκη, Φωτεινή
Κωνσταντοπούλου, Δέσποινα
Κοσμίδου-Hardy, Χρυσούλα
Τούμπας, Λάμπρος
Σγουράκη, Ροδάνθη
Τετραδάκου, Σταυρούλα
Χαροκοπάκη, Αργυρώ
Μπούκα, Αλεξάνδρα
Πατεστή, Άννα

570: Αδαμοπούλου, Αγάπη Λιβαδά, Άννα Τούμπας, Λάμπρος Τετραδάκου, Σταυρούλα Λαγάκου, Ευδοκία
540: Κοσμίδου-Hardy, Χρυσούλα

Ο οδηγός αυτός εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ), στο πλαίσιο του ρόλου του για το συντονισμό, την υποστήριξη, την πληροφόρηση και γενικότερα την ενίσχυση της δράσης των φορέων και στελεχών που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ) στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην απασχόληση. Στο ίδιο πλαίσιο εκπονήθηκε και ένας αντίστοιχος Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της Απασχόλησης. Βασικός στόχος των δύο αυτών οδηγών είναι η συμβολή στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα από τις υπηρεσίες ΣΥΕΠ και με βάση μια ολική και κριτική προσέγγιση των υπηρεσιών αυτών. Οι οδηγοί απευθύνονται είτε σε στελέχη ΣΥΕΠ που εργάζονται σε σχετικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, είτε σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα του ΣΕΠ στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο, όπως και το μάθημα «ΣΕΠ και εργασιακό περιβάλλον» στο πλαίσιο του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Οι οδηγοί αυτοί διατέθηκαν στα στελέχη ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, αλλά είναι διαθέσιμοι και σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα ανάπτυξης σταδιοδρομίας, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΕΠ.

Text (Handbook, Guide)
Text

αγορά της εργασίας
επαγγελματική κατάρτιση
επιχειρηματικό πνεύμα
πληροφόρηση
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
εκπαίδευση
ευρωπαϊκή ένωση
ανώτατη εκπαίδευση
επαγγελματικός προσανατολισμός
επαγγελματική σταδιοδρομία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2007
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.