Οικογενειακός γραμματισμός

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Οικογενειακός γραμματισμός

Κύρδη, Πόπη
Βοκοτοπούλου, Ειρήνη

Text (Education )
Text

εκπαίδευση ενηλίκων
επικοινωνία
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
γλώσσα
λογοτέχνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.