Κοινωνία και πολιτική: Αφιερώματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Κοινωνία και πολιτική: Αφιερώματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία

Περιλαμβάνονται τα παρακάτω αφιερώματα τα οποία αναφέονται στο ρόλο των γυναικών ση πολιτική: 1)«Οι 300 της Βουλής», Ειδική έκδοση ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 2004 2)«Γυναίκες στην Ελληνική Βουλή (1952-2000): Πορτραίτα των Ελληνίδων Βουλευτών», Τιμητική έκδοση Γενικής Γραμματείας Ισότητας, Μάρτιος 2000 3) «Η πολιτική είναι γένους θηλυκού», Marie Claire, 100 σημαντικές γυναίκες του 20ου αιώνα, σ. 34-59, Ιανουάριος 2000. Διατίθεται επίσης, μέσω των ιστοσελίδων του έργου (http://www.isotita-epeaek.gr). Στόχος της δημιουργίας του διαδικτυακού τόπου είναι: α) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο για πληροφόρηση, ενημέρωση και γενικά ενασχόληση με τη θεματική του φύλου, β) η εξοικείωση των εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, στελεχών της εκπαίδευσης, συγγραφέων σχολικών εγχειριδίων, ερευνητών, δημοσιογράφων και όλων των ενδιαφερόμενων με τη χρήση του διαδικτύου σε συνδυασμό με την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Text
Text (Newspaper Insets article, Ìagazine article, Education )

σύνθεση του Κοινοβουλίου
διδακτικό υλικό
πολιτική κοινωνιολογία
ισότητα των φύλων
οργάνωση της εκπαίδευσης
κοινωνικά προβλήματα
πολιτικές τάσεις
πολιτικά δικαιώματα
πολιτική φυλετικού διαχωρισμού
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
πολιτική
πολιτικά και κοινωνικά ρεύματα
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
αγώνας κατά των διακρίσεων
εκπαιδευτική πολιτική

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)


20-21ος αιωνας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.