Σκηνοθεσία: Άρθρα ημερήσιου και περιοδικού τύπου

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Σκηνοθεσία: Άρθρα ημερήσιου και περιοδικού τύπου

Το παρόν τεκμήριο αποτελείται από 3 άρθρα ημερήσιου και περιοδικού τύπου, τα οποία λειτουργούν ως υποστηρικτικό υλικό στα πλαίσια του προγράμματος. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα άρθρα: 1)Ζουμπουλάκης, Ι., "Γυναίκες σαν τον... Μπέκαμ", ΤΟ ΒΗΜΑ, 23/06/2002 2)Ρουβάλης, Β., "Η Ιρινα Μπόικο «Στην άκρη της μπλε-μπλε θάλασσας»: Ανύπαντρη μητέρα και μετανάστρια", ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 26/09/2006 3)Κάγιος, Π., "Τέσσερις Ελληνίδες σκηνοθέτριες σε μπρα ντε φερ με τα ταμπού στο σινεμά:Γυναικεία ματιά με ανδρική πυγμή", ΤΑ ΝΕΑ-Βιβλιοδρόμιο, 27/10/2006 Το υλικό διατίθεται επίσης, μέσω των ιστοσελίδων του έργου (http://www.isotita-epeaek.gr). Στόχος της δημιουργίας του διαδικτυακού τόπου είναι: α) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο για πληροφόρηση, ενημέρωση και γενικά ενασχόληση με τη θεματική του φύλου, β) η εξοικείωση των εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, στελεχών της εκπαίδευσης, συγγραφέων σχολικών εγχειριδίων, ερευνητών, δημοσιογράφων και όλων των ενδιαφερόμενων με τη χρήση του διαδικτύου σε συνδυασμό με την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Text (Newspaper article, Newspaper Insets article, Education )
Text

διδακτικό υλικό
νηπιαγωγείο
κινηματογράφος
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ισότητα των φύλων
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
τέχνες του θεάματος
παιδαγωγική μέθοδος
οπτικοακουστικό μέσο
τέχνες
σχολικό εγχειρίδιο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.