Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Γλώσσα - Λογοτεχνία: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Νεοελληνική Γλώσσα Α΄-ΣΤ΄ Δημοτικού & Α΄-Γ΄ Γυμνασίου, Νοελληνική Λογοτεχνία Α΄-ΣΤ΄ Δημοτικού & Α΄-Γ΄ Γυμνασίου, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Γλώσσα - Λογοτεχνία: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Νεοελληνική Γλώσσα Α΄-ΣΤ΄ Δημοτικού & Α΄-Γ΄ Γυμνασίου, Νοελληνική Λογοτεχνία Α΄-ΣΤ΄ Δημοτικού & Α΄-Γ΄ Γυμνασίου, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου

540: Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα
570: (Εμπειρογνώμονες εκπόνησης) Γαβριηλίδου, Ζωή Παπαδοπούλου, Μαρία Ποιμενίδου, Μαρία Βέλκου, Κυριακή Θεοδωροπούλου, Ζαχαρούλα Παρασκευά, Αργυρώ Ιορδανίδου, Άννα Βασιλόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Πηνελόπη Σταθοπούλου, Αλεξάνδρα † Χατζησαββίδης, Σωφρόνης Γαβριηλίδου, Ζωή Τσιπλάκου, Σταυρούλα Τζεβελέκου, Μαρία Ζάγκα, Ελευθερία Καλογρίδου, Μαργαρίτα Καβουκόπουλος, Φώτης Παραδιά, Μαρία Κατσούλη, Ιωάννα Μητσιάκη, Μαρία Αποστολίδου, Βενετία Χοντολίδου, Ελένη Κουντουρά, Νικολίνα Προκοπίου, Αικατερίνη Καραντζόλα, Ελένη Κοσεγιάν, Χαρά Παπαθανασίου, Βασιλική Φλιάτουρας, Ασημάκης Κοσεγιάν, Χαρά Παπαθανασίου, Βασιλική Σπαντιδάκης, Γιάννης Τάντος, Αλέξανδρος

Text
Text (Other)

λογοτεχνία
διδακτικό υλικό
γλώσσα
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
πρόγραμμα διδασκαλίας
εκπαίδευση
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.