Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική και νέες τεχνολογίες: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Α΄-ΣΤ΄ Δημοτικού

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική και νέες τεχνολογίες: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Α΄-ΣΤ΄ Δημοτικού

677: Κόμης Βασίλειος Φεσάκης Γεώργιος Λαδιάς Αναστάσιος Γουμενάκης Ιωάννης Λιακοπούλου Ευστρατία Σαρίδου Χρυσάνθη Σιμωτάς Κωνσταντίνος Σταματοπούλου Ελένη Τσάκαλης Παναγιώτης Τσιωτάκης Παναγιώτης
673: Τζιμογιάννης, Αθανάσιος

Text
Text (Other)

διδακτικό υλικό
πρόγραμμα διδασκαλίας
τεχνολογία των πληροφοριών
εκπαίδευση
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.