Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου: Επιστημονικό Πεδίο: Πρώτη σχολική ηλικία

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου: Επιστημονικό Πεδίο: Πρώτη σχολική ηλικία

570: (Εμπειρογνώμονες εκπόνησης) Βελλοπούλου, Αγγελική Διδάχου, Ελένη Καλογιαννίδου, Αναστασία Καμπεζά, Μαρία Καμπέρη, Ελένη Κοντοπούλου, Μελανθία Μιχαλοπούλου, Κατερίνα Μπακαλοπούλου, Φωτεινή Παναγιώτου, Βασιλική Παπανδρέου, Μαρία Σοφιανοπούλου, Ιωάννα Ψυχίδου, Παρθένα Κόμης, Βασίλης Μισιρλή, Αναστασία Τζαβάρα, Αγγελική Κοσκολού, Αλεξάνδρα Τζεκάκη, Μαριάννα Χριστοδούλου, Ιφιγένεια Γαβριηλίδου, Ζωή Παπαδοπούλου, Μαρία Ποιμενίδου, Μαρία Αυγερινός, Ανδρέας Ζεπάτου, Χρυσάνθη Τουμπακάρη, Αναστασία Ζιρώ, Όλγα Λενακάκης, Αντώνης Μπεκιάρης, Γιώργος Τζαμαργιάς, Τάκης Φραγκή, Μαρία Χολέβα, Αθανασία Θεοδωρίδης, Μένης Λεωνίδα, Μαρία Γαλάνη, Μαρία Νέστορα, Μαριέλα Κουνέλη, Ευαγγελία
570: (Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) Νικολέττα Γκλιάου
540: Μπιρμπίλη, Μαρία

Το νέο πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο, στα χέρια του εκπαιδευτικού, που περιγράφει όχι μόνο περιεχόμενα και στόχους αλλά και κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές για μια ποιοτική και ισορροπημένη εκπαίδευση προς όλους, ανεξαιρέτως, τους μαθητές. Το νέο πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζει ένα κοινό πλαίσιο για την οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας στα ελληνικά νηπιαγωγεία χωρίς να στερεί από τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να οργανώσουν μαθησιακές εμπειρίες που πηγάζουν από τις ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των παιδιών της τάξης τους καθώς επίσης και τις δικές τους ιδέες και στόχους.

Text
Text (Other)

κοινωνικές επιστήμες
νηπιαγωγείο
γλώσσα
φυσικές επιστήμες
μαθηματικά
πρόγραμμα διδασκαλίας
εκπαίδευση
τέχνες

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.