Η μαγεία της αλφαβήτας

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Η μαγεία της αλφαβήτας

Γλένη, Αυγή
Γεωργιάδου, Εύη
Βάσσου, Αφροδίτη
Ρηγοπούλου, Τέρψη

570: Βάσσου, Αφροδίτη
440: Κοντός, Σάββας

Η Μαγεία της αλφαβήτας αποτελείται από εικοσιτέσσερις εικονογραφημένες καρτέλες που απεικονίζουν τα γράμματα της αλφαβήτας (πεζά και κεφαλαία) καθώς και εικοσιτέσσερις πρότυπες λέξεις που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα της αλφαβήτας Η Μαγεία της αλφαβήτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκμάθηση της αλφαβήτας (πεζά και κεφαλαία), για διδασκαλία των πρότυπων λέξεων και συσχέτιση αυτών με τα γράμματα της αλφαβήτας και για παρατήρηση των εικόνων και δημιουργία προφορικού λόγου.

Still Image
Still Image (Education )

εκπαίδευση για αλλοδαπούς
διδακτικό υλικό
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
διγλωσσία
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
διδασκαλία ξένων γλωσσών
σχολικό εγχειρίδιο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)


GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.