Βιολογικός ελαιώνας Τσαριτσάνης

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Βιολογικός ελαιώνας Τσαριτσάνης

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επιδιώκει τη γνωριμία με τον βιολογικό ελαιώνα Τσαριτσάνης επιχειρώντας έτσι μία πρώτη επαφή των μαθητών με τον βιολογικό τύπο καλλιέργειας.

Moving Image
Moving Image (Education )

φυτική παραγωγή
ελαιούχος καλλιέργεια
βιολογική καλλιέργεια
περιβαλλοντική εκπαίδευση
φυσικό περιβάλλον

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012


GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.