[Βίντεο από επισκέψεις μαθητών σε περιοχές του Ολύμπου]

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
[Βίντεο από επισκέψεις μαθητών σε περιοχές του Ολύμπου]

Στο βίντεο αυτό περιλαμβάνονται αποσπάσματα και φωτογραφίες από τις δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας από το 2009 έως το 2012. Κυρίως αφορά επισκέψεις των μαθητών σε περιοχές του Ολύμπου

Moving Image
Moving Image (Education )

περιβαλλοντική εκπαίδευση
φυσικό περιβάλλον

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2013


GR.TH*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.