Υδάτινη ενέργεια: Νεροτριβές-Νερόμυλοι

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Υδάτινη ενέργεια: Νεροτριβές-Νερόμυλοι

Αφορά ηχητικό ντοκουμέντο από επισκέψεις μαθητών σε νεροτριβές. Περιέχει ερωτήσεις εκπαιδευτών και απαντήσεις μαθητών.

Sound
Sound (Education )

νερό
χρήση του νερού
περιβαλλοντική εκπαίδευση
φυσικό περιβάλλον

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2013


GR.TH
GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.