Παράρτημα Ι: Αποτελέσματα έρευνας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» την περίοδο 2010-2014

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Παράρτημα Ι: Αποτελέσματα έρευνας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» την περίοδο 2010-2014

CMT Προοπτική Consulting – Management – Training

677: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής

Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη: 162 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μαθητών Ρομά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014

Dataset (Other)
Dataset

αξιολόγηση σχεδίου
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
αθίγγανος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015-02
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.