ΜΟΡΜΩ: Επεισόδιο δεύτερο: Η Μορμώ αποκτάει σπίτι

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
ΜΟΡΜΩ: Επεισόδιο δεύτερο: Η Μορμώ αποκτάει σπίτι

540: Χαντζηπαναγιωτίδη, Άννα
600: Λαζανάς, Κώστας Μιχελής, Γιώργος
540: Βάμβουκας, Μιχάλης
540: Δαμανάκης, Μιχάλης
570: Γιαννακάκη, Μίλλυ Λίτινας, Σπύρος Παπαδάκη, Τριάδα Πανηγύρη, Τατιάνα Κόκκα, Βιβή Απαρτιάν, Άρτο Στεφανοπούλου, Κωνσταντίνα Γκόγκος, Άγγελος Πετμεζά, Βέρα Ντιντίφας, Άρης Γρούπας, Αλέξανδρος Δράκου, Εύα Ευαγγελάκου, Ειρήνη Κοζοκάρης, Ντανιέλ Κολιού, Παφαέλα-Κωνσταντίνα Κωνσταντουράκης, Νίκος Ντιντίφα, Αλεξάνδρα Πλαφυα, Άννα Τριανταφύλλου, Μαρία-Λουίζα Τσαούσης, Ηλίας Χριστακόπουλος, Κωνσταντίνος Ψωμιάδης, Βαγγέλης Ψειμαδά, Χριστίνα
300: Αργυροηλιόπουλος, Γιώργος Φραγκόπουλος, Κωνσταντής Καρακάσης, Απόστολος Ευαγγελάκου, Κατερίνα
540: Χουρδάκης, Αντ.
545: Ψειμαδάς, Γ. Σούμπλης, Κων. Συμαιωνίδης, Αντ. Ehggs, Phil.

Πρόκειται για το 2ο επεισόδιο από τα 10 επεισόδια του 1ου επιπέδου, του τηλεοπτικού υλικού, σειρά ΜΟΡΜΩ. Η σειρά αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα προβάλλεται μέσω Δορυφορικής Τηλεόρασης. Το υλικό διαρθρώνεται συνολικά σε (40) εκπομπές (επεισόδια) διάρκειας 12΄-15΄ και σε τέσσερα επίπεδα καθένα από τα οποία έχει συγκεκριμένα κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικά και γλωσσικά περιεχόμενα. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-7 ετών στην ελληνική διασπορά. Σκοπός του υλικού είναι να φέρει τη νέα γενιά των παιδιών ελληνικής καταγωγής, αλλά και αλλοεθνή παιδιά σε μια πρώτη επαφή με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό (πρώτα γλωσσικά και μουσικά ακούσματα, πρώτη επαφή με το ελληνικό αλφάβητο, πρώτη επαφή με την ελληνική παράδοση, με τη μυθολογία, τη μουσική κ.λπ.) και να καλλιεργήσει τις ακόλουθες τρεις δεξιότητες: α) Κατανόηση του προφορικού λόγου β) παραγωγή προφορικού λόγου γ) κατανόηση γραπτού λόγου (αναγνώριση). Οι δέκα πρώτες εκπομπές (επεισόδια) έχουν ήδη αναπαραχθεί σε 1.000 αντίτυπα, σε μορφή DVD συνολικής διάρκειας δύο ωρών.

Moving Image
Moving Image (Education )

μετανάστευση
γλώσσα
διασπορά
μητρική γλώσσα
ξένη γλώσσα
προσχολική αγωγή
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2004


GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.