Όλυμπος – Ιστορία - Οικολογία

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Όλυμπος – Ιστορία - Οικολογία

Περιέχει φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας Αττικής στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου – Ελασσόνας και στα μονοπάτια των περιοχών του Ολύμπου.

Moving Image
Moving Image (Education )

περιβαλλοντική εκπαίδευση
φυσικό περιβάλλον

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012-03


GR.TH*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.