Όλυμπος – Ιστορία - Οικολογία

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Όλυμπος – Ιστορία - Οικολογία

Περιέχει φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη του 2ου ΓΕΛ Κορίνθου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου – Ελασσόνας και στα μονοπάτια των περιοχών του Ολύμπου.

Moving Image
Moving Image (Education )

περιβαλλοντική εκπαίδευση
φυσικό περιβάλλον

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2013-03


7-9 Μαρτίου, 2013*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.