Π 6.1.1.1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Λίστα Αποδεκτών

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Π 6.1.1.1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Λίστα Αποδεκτών

Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η προώθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού στο εξωτερικό, αλλά και στην ενίσχυση των τμημάτων και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών του εξωτερικού με επιστήμονες που αποκτούν κατάρτιση και εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία που άπτονται της Ελληνικής Παιδείας & Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό θα χορηγηθούν συνολικά 36 υποτροφίες (τροφεία) προκειμένου να ενισχυθούν αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα ενδεικτικά στους τομείς: Φιλολογία (Κλασική-Νεοελληνική), Γλωσσολογία, Ιστορία (Αρχαία-Νεότερη), Ιστορία της Τέχνης, Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική Θεωρία & Κοινωνιολογία, Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές, Εικαστικά, Θέατρο, Πολιτιστική διαχείριση, Μουσειολογία.

Text
Text (Other)

επίδομα σπουδών
μεταπτυχιακές σπουδές

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.