Διερεύνηση μεταλλάξεων του γονιδίου SPINK5 σε ασθενή με σύνδρομο Netherton απο την Ελλάδα

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Διερεύνηση μεταλλάξεων του γονιδίου SPINK5 σε ασθενή με σύνδρομο Netherton απο την Ελλάδα

Ζαφειρίου, Ε.
Σαραφίδου, Θ.
Σαρρή, Κ.
Ρουσσάκη-Schulze, Α.
Βασιλόπουλος, Γ.
Σταμάτης, Κ.
Μαμούρης, Ζ.

Dataset
Dataset (Education )

γενετική
βιολογικές επιστήμες
DNA

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)


POSTER στο 1ο Συνέδριο Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας, Αθήνα, 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2013.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.