Φαρμακογονιδιωματική

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Φαρμακογονιδιωματική

Πατρινός, Γεώργιος Π.

Dataset
Dataset (Education )

γενετική
φαρμακευτική

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.