Ενδοσχολική επιμόρφωση «Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης των μαθητών: στρατηγικές αντιμετώπισης»: Περιλήψεις

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Ενδοσχολική επιμόρφωση «Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης των μαθητών: στρατηγικές αντιμετώπισης»: Περιλήψεις

Παπαδημητρίου, Αλεξάνδρα
Αποστολοπούλου, Ιωάννα

Text (Abstract presentation)
Text

εκπαίδευση για αλλοδαπούς
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
σπουδές εκπαιδευτικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008-06


GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.