Μελέτη του σχηματισμού βιοϋμενίων στο νοσοκομειακό παθογόνο και προσφάτως συγκαταλεγόμενο ως παράγοντα διατροφικού κινδύνου Staphylococcus aureus subsp. aureus COL (MRSA)

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Study of biofilm formation by the hospital-acquired and recently considered as foodborne pathogen Staphylococcus aureus subsp. aureus COL (MRSA
Μελέτη του σχηματισμού βιοϋμενίων στο νοσοκομειακό παθογόνο και προσφάτως συγκαταλεγόμενο ως παράγοντα διατροφικού κινδύνου Staphylococcus aureus subsp. aureus COL (MRSA)

Ευθυμίου, Γ.
Παππά, Α-Μ.
Τύπας, Α.Μ.

Τα στελέχη του Staphylococcus aureus MRSA-τύπου (methicillin resistant) είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία απομονωμένα από κλινικές (HA – hospital-associated) και δευτερευόντως από εξάρσεις κρουσμάτων στην ευρύτερη πολιτεία (CA –communityassociated) ή τη ζωική παραγωγή (LA – livestock-associated). Είναι ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη κι άλλες β-λακτάμες και ιδιαίτερα δύσκολο να καταπολεμηθούν. Προκαλούν από απλές δερματικές παθήσεις μέχρι θανατηφόρες συστημικές λοιμώξεις, κι αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για ασθενείς με ανοιχτές πληγές, ιατρικά πρόσθετα ή αδύναμο ανοσοποιητικό. The vast majority of Staphylococcus aureus MRSA (methicillin-resistant) strains are primarily isolated from clinics (HA – hospital-associated) and to a lesser extend from the wider population (CA – community-associated) or animal farms (LA – livestock-associated). They are resistant to β-lactam antibiotics including methicillin and extremely difficult to treat. They cause from mild skin disorders to serious systemic infections, and pose as deadly threat to patients with open wounds, medical implants or compromised immune system.

Text (Abstract presentation)
Text

προϊόν διατροφής
βιολογία
δερματική πάθηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.