Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: στόχοι και διδακτικές εφαρμογές»: Περιλήψεις εισηγήσεων

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: στόχοι και διδακτικές εφαρμογές»: Περιλήψεις εισηγήσεων

Φλιάτουρας, Ασημάκης
Νικολάου, Γιώργος
Χαραμής, Παύλος

Text (Abstract presentation)
Text

εκπαίδευση για αλλοδαπούς
γενική εκπαίδευση
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008-01


GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.