Ορθολογικός σχεδιασμός φαρμάκων (φάρμακα υψηλής ραπτικής)

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Ορθολογικός σχεδιασμός φαρμάκων (φάρμακα υψηλής ραπτικής)

Λεωνίδας, Δημήτρης Δ.

Dataset
Dataset (Education )

φαρμακευτικό προϊόν
φαρμακευτική

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015-12-22
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.