Μελέτη του σχηματισμού βιοϋμενίων στο τροφικό παθογόνο Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ST4/74

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Study of biofilm formation by the food-borne pathogen Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ST4/74
Μελέτη του σχηματισμού βιοϋμενίων στο τροφικό παθογόνο Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ST4/74

Ευθυμίου, Γ.
Τύπας, Μ. Α.
Παππά, Α-Μ.
Βρυωνίδου, Μ. Λ.

Σε φαινοτυπικό επίπεδο, αξιολογήθηκε η δυνατότητα του ST4/74 να σχηματίζει βιοϋμένια σε αβιοτικές επιφάνειες (ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικά πολυμερή και νιτροκυτταρίνη) ή βιολογικά υλικά όπως το εκχύλισμα φυτικών ιστών. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση αλκαλικού καθαριστικού επιφανειών και ειδικά ο ρόλος του EDTA και των δισθενών κατιόντων στο σχηματισμό βιοϋμενίων Salmonella. At a phenotypic level, the ability of ST4/74 to form biofilms on abiotic surfaces (stainless steel, plastic polymers and nitrocellulose) or biological materials such as plant extracts was examined. Furthermore, The microorganism was found to be more tolerant to the detergent compared to other bacteria, while biofilm formation was prevented by EDTA and copper, and contrarily promoted by calcium, manganese and iron.

Text (Abstract presentation)
Text

προϊόν διατροφής
βιολογία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.