Επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με φλαβονοειδή στην παραγωγή, τα φυσικοχημικά και ρεολογικά χαρακτηριστικά του πρόβειου γάλακτος

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Επίδραση του εμπλουτισμού της τροφής με φλαβονοειδή στην παραγωγή, τα φυσικοχημικά και ρεολογικά χαρακτηριστικά του πρόβειου γάλακτος

Οικονόμου, Χ.
Δεληγεώργης, Σ.
Γκολιομύτης, Μ.
Μασούρας, Θ.
Σιμιτζής, Π.
Χαρισμιάδου, Μ.
Παπαδέδες, Ε.
Μόσχου, Κ.
Λεπεσιώτη, Σ.
Κομινάκης, Α.

Text (Abstract presentation)
Text

αναλυτική χημεία
ποιότητα του προϊόντος
ζωοτεχνία
ζωικό προϊόν
γαλακτοπαραγωγή
βελτίωση της παραγωγής
γαλακτοκομικό προϊόν

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014-10
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.