Επίδραση του επιπέδου πείνας στη λειτουργική απόκριση του αρπακτικού Macrolophus pygmaeus = Εffect of hunger level on functional response of the predator Macrolophus pygmaeus

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Επίδραση του επιπέδου πείνας στη λειτουργική απόκριση του αρπακτικού Macrolophus pygmaeus = Εffect of hunger level on functional response of the predator Macrolophus pygmaeus

Sabelis, M. W.
Μασέλου, Δ.
Περδίκης, Δ.
Φαντινού, Α.

Text (Abstract presentation)
Text

φυτική παραγωγή
οικολογία
φυτολογία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2013-10


15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 22-25 Οκτωβρίου 2013, Καβάλα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.