Τεύχος περιλήψεων [2ο Συνέδριο Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, 4-5 Οκτωβρίου 2012]

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Τεύχος περιλήψεων [2ο Συνέδριο Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, 4-5 Οκτωβρίου 2012]

Το τέυχος περιλήψεων του συνεδρίου αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες: - Γενετική και Εξελικτική Βιολογία - Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία και Μικροβιολογία - Φυσιολογία Φυτών και Φυτοπαθολογία - Ενζυμική Τεχνολογία και Βιοαισθητήρες - Φυσιολογία Φυτών

Text
Text (Conference or workshop item (Abstract))

γενετική
βιοχημεία
φυτική νόσος
βιολογικές διεργασίες
βιολογία
βιοτεχνολογία
ένζυμο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012-10
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.