Μηχανικοί εκπαιδεύτηκαν στις αστικές αναπλάσεις: Μέσω του πανεπιστημίου, ενώ νέες ευκαιρίες ανοίγονται απο το ΕΣΠΑ

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Μηχανικοί εκπαιδεύτηκαν στις αστικές αναπλάσεις: Μέσω του πανεπιστημίου, ενώ νέες ευκαιρίες ανοίγονται απο το ΕΣΠΑ

Σπανός, Φώτης

Text (Newspaper article)
Text

πολεοδομία
αξιολόγηση σχεδίου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015


(2015, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου) Θεσσαλία, 25*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.