Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων «Μια βόλτα στην Αγορά» 2015-2016

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων «Μια βόλτα στην Αγορά» 2015-2016 (EL)

ΠΙΠΠΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Μια βόλτα στην αγορά» πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 στα πλαίσια της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ειδικό Επαγγελματικό Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αργολίδας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ).Η δραστηριότητα ξεκίνησε αρχικά και πραγματοποιήθηκε με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο της περιοχής. Βασικός και πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ήταν η αναγνώριση και η εκμάθηση της λειτουργικής χρήσης των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων  από τους μαθητές  στις συναλλαγές τους στην καθημερινή πρακτική. Ευρύτερος σκοπός του προγράμματος η σχολική ένταξη και ενσωμάτωση των μαθητών σε δραστηριότητες του σχολικού προγράμματος όπως επίσης και η κοινωνική ένταξη των μαθητών στο κοινωνικό περιβάλλον ως ισότιμοι και δημιουργικοί πολίτες.Μέσα από την συγκεκριμένη δράση τα παιδιά είχαν την  δυνατότητα να γνωρίσουν τα κέρματα, τα χαρτονομίσματα,  την αξία, την χρησιμότητά τους αλλά και να κατανοήσουν την έννοια του χρήματος ως μέσο ανταλλαγής. Επίσης είχαν την δυνατότητα, να «ασκούν» το μυαλό τους σε θέματα καθημερινής πρακτικής (αριθμητική, πρόσθεση και αφαίρεση), να μετέχουν σε δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον όπως παιχνίδια ρόλων με εικονικές συναλλαγές  και τέλος να συνεργάζονται σε επίπεδο ομάδας.Με την λήξη του προγράμματος οι μαθητές απέκτησαν ποικίλες εμπειρίες και εικόνες τόσο στον σχολικό χώρο (διαδραστικός πίνακας)  όσο και στον εξωσχολικό χώρο (εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.λπ.). Έμαθαν να μετέχουν σε δραστηριότητες, να συναλλάσσονται με τα χρήματα, να συνεργάζονται, να προβληματίζονται και γενικότερα να εντάσσονται στο ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο.  (EL)
The Educational programme of Heatlh Education “ A walk to the market”  was held during the academic year 2015-2016 with the frameworks of educational programmes at the Special Professional Laboratory Educational and Training school of Argos (E.E.E.E.K ).The action took place primary and was held based on the needs and the interests of the pupils of the local town. Basic and primary goal of the programme was the recognition and the learning of the use of money (coins and bank notes) from the pupils at their exchanges in their daily life. Secondary goal of the programme was the school integration and embodiment of the pupils in school activities. End also the social integration of the pupils as creative end equal citizens.Through this action pupils had the chance to recognize coins and bank notes, their value, their utility and also to understand the meaning of money as a mean of exchange. They had also the opportunity to “use their minds” in daily activities (arithmetic, addiction, subtraction), to participate in school activities for example role-plays with icon-exchanges and in the end to work as a team.With the end of the programme pupils obtained various experiences and images in the school environment (interactive whiteboard) as well in the extracurricular (educational visits e.t.c). They learned to take part to activities, to exchange money, to collaborate, to think and in general to integrate in the school and  social environment.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ειδική αγωγή (EL)
ενσωμάτωση (EL)
Κέρματα (EL)
πρόγραμμα (EL)
Coins (EN)
special education (EN)
intergration (EN)
programme (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1112-1120 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1112-1120 (EN)

Copyright (c) 2019 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΠΑ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.