Η αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών της Β΄Δημοτικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών της Β΄Δημοτικού (EL)
Η αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών της Β΄Δημοτικού (EN)

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΟΥΚΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης με αντικείμενο τη διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω ψηφιακών παιχνιδιών σε μαθητές της Β΄ τάξης ενός Δημοτικού σχολείου της Αττικής. Στόχο της εργασίας αποτέλεσε η αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών, τόσο αμιγώς εκπαιδευτικών όσο και εμπορικών, ως εργαλείου μάθησης, συνεργασίας και διασκέδασης μέσα στον χώρο του σχολείου.  Οι μαθητές με βασικό εργαλείο τα ψηφιακά παιχνίδια επεξεργάστηκαν και αντιλήφθηκαν τις έννοιες του  προβλήματος και της επίλυσής του, των μοτίβων, των μεγάλων αριθμών και της προπαίδειας. Με βάση τις αρχές λειτουργίας και τις μεθόδους εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών συμμετείχαν σε μία διδακτική διαδικασία σχεδιασμένη στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης μέσω του παιχνιδιού. Χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα ερευνητικά εργαλεία που επέτρεψαν τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων μέσω των οποίων αξιολογήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση, η επίτευξη των μαθησιακών στόχων που τέθηκαν, η συμπεριφορά των μαθητών καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία. Τα τελικά ευρήματα επιτρέπουν τη θετική αποτίμηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στους επιμέρους στόχους της καθώς και  τη συμπερασματική άποψη ότι τα ψηφιακά παιχνίδια πλήρως ενταγμένα στη διδακτική διαδικασία αποτέλεσαν εργαλείο, μέσω του οποίου οι μαθητές κατάφεραν να κατακτήσουν νέες μαθηματικές έννοιες με παιγνιώδη τρόπο. (EL)
This paper reports the planning, the realization as well as the results of an educational implementation focused on teaching Mathematics through digital games. It has been conducted to 2nd grade pupils at a Primary School of Attiki prefecture. To exploit the sheer instructional games as well as the commercial ones, in terms of learning, collaborating and entertaining within school classroom, has definitely been the goal of this labour. The pupils, having digital games as their basic implement have managed to work out and comprehend the meaning of the problem and its solution. They have also sensed the motif, the numbers over 100 and the multiplication. Based on the principle functions and the methods of educational elaboration of the digital games, the pupils have taken part in a teaching process in which they have teamed up with and finally learned through discovering. Various inquisitive implements have been used for the collection of primordial data, so that the instructional implementation, the accomplishment of the learning goals, the pupils' behaviour and interaction during their team work have been evaluated. The final findings as far as the instructional implementation  based on digital games is concerned, are positive.  To conclude, digital games strongly contribute to the teaching process. Pupils have succeeded to gain new mathematical meanings in a playful way.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι (EL)
ψηφιακό παιχνίδι (EL)
Μαθηματικά (EL)
δημοτικό σχολείο (EL)
primary school (EN)
digital game based learning (EN)
digital game (EN)
Mathematics (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 195-208 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 195-208 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΚΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.