Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕιδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. (EL)
Special teaching methodology TISIPfSEN and severe learning disabilities. (EN)

ΠΑΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ, ΜΑΡΙΑ

Οι σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν σημαντικό θέμα απασχόλησης της διεπιστημονικής κοινότητας και το ενδιαφέρον γι’ αυτές αυξάνεται, όταν συνυπάρχει μαζί μ’ αυτές κάποια διαταραχή συμπεριφοράς ή κάποια ψυχική διαταραχή, όπως είναι η αγχώδης διαταραχή κατά ICD-10. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τις μεταβολές στις επιδόσεις μαθήτριας με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και αγχώδη διαταραχή που μπορεί να επιφέρει φιλόλογος με την ειδική διδακτική μεθοδολογία βάσει των αρχών και της φιλοσοφίας του πλαισίου του αναλυτικού προγράμματος της ειδικής αγωγής (ΠΑΠΕΑ). Στη μεθοδολογία χρησιμοποιούμε τη μελέτη περίπτωσης σε κατ’ οίκον παρέμβαση με έμφαση στις γλωσσικές δεξιότητες, με εργαλεία την παρατήρηση και τη διδακτική παρέμβαση με το στοχευμένο ατομικό διδακτικά δομημένο ενταξιακό παιδαγωγικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ). Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο φιλόλογος μπορεί να αλληλεπιδράσει θετικά, να παραγάγει μαθησιακό αποτέλεσμα και να συνεισφέρει στη βελτίωση των προβλημάτων συμπεριφοράς. Επιπλέον, φανερώνουν τη σπουδαιότητα του ατομικού παιδαγωγικού προγράμματος ΣΑΔΕΠΕΑΕ, το οποίο σχεδιάζεται βάσει των αναγκών του εκάστοτε μαθητή και συνεισφέρει στη βελτίωση των επιδόσεών του.  (EL)
Severe learning disabilities consist an important issue that concerns the multidisciplinary community. The interest is increasing when they are comorbid with a behavioral or mental disorder, such as generalized anxiety disorder according to ICD-10. The purpose of this study is to present the deviations that a philologist can induce in the performance of a student, who has been diagnosed with generalized anxiety disorder and severe learning disabilities, in accordance with the principles and philosophy of the framework curriculum of special education (FCSE). Our methodology is a case study of a home intervention, using observation and teaching intervention with a targeted individual structured inclusive program for special educational needs (TISIPfSEN), with emphasis on language skills. The results indicate that the philologist can interact positively, induce a learning effect and contribute to improving behavioral problems. Moreover, they indicate the importance of the individual educational program TISIPfSEN, which is designed according to the needs of each and every student and contributes to improving student performance. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γενικευμένη αγχώδης διαταραχή (EL)
κατ’ οίκον διδακτική παρέμβαση (EL)
ΣΑΔΕΠΕΑΕ (EL)
Σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες (EL)
teaching intervention (EN)
TISIPfSEN (EN)
generalized anxiety disorder (EN)
severe learning disabilities (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 209-226 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 209-226 (EN)

Copyright (c) 2019 ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΛΕΝΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.