Η εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών σε χώρες της Ευρώπης και την Ελλάδα - Σύγκριση εκπαιδευτικών πρoγραμμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών σε χώρες της Ευρώπης και την Ελλάδα - Σύγκριση εκπαιδευτικών πρoγραμμάτων (EL)
Η εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών σε χώρες της Ευρώπης και την Ελλάδα - Σύγκριση εκπαιδευτικών πρoγραμμάτων (EN)

ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΗΛΕΚΤΡΑ
ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Είναι κοινώς αποδεκτό στην σημερινή ευρωπαϊκή κοινότητα πως κάθε παιδί έχει αδιαμφισβήτητο δικαίωμα στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών έχει σχεδιάσει πολιτικές και προγράμματα για την εκπαίδευση μιας ιδιαίτερης κατηγορίας μαθητών όπως είναι οι χαρισματικοί-ταλαντούχοι μαθητές. Αρκετές από αυτές έχουν συμβάλλει στη δημιουργία οργανισμών και ιδρυμάτων με σκοπό την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών, καθώς και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε μορφές και πρακτικές διδασκαλίας τέτοιων μαθητών. Από την άλλη πλευρά, αρκετές είναι οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, που δεν εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πρακτικές για χαρισματικούς μαθητές, ή ακόμα δεν αναγνωρίζουν τον όρο «χαρισματικότητα». Η πολιτική αυτή σε αρκετές περιπτώσεις προκύπτει από την άποψη περί ανάδειξης του ελιτισμού με την εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών, αλλά και από την άποψη ότι όλοι οι χαρισματικοί μαθητές θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν και να διαπρέψουν χωρίς κάποιας μορφής ιδιαίτερη εκπαίδευση. Όλα αυτά καλείται να περιγράψει το παρακάτω άρθρο, δίνοντας έμφαση στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική,  συγκρίνοντας την με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και καταδεικνύοντας την ανάγκη και το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή να λαμβάνει την εκπαίδευση που του αρμόζει ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές του ανάγκες. (EL)
It is widely believed amongst the European community that every child has the undeniable right to be educated. In that direction, the majority of the European countries have elaborated special programmes for a certain educational category such as the gifted children. Many of them have resulted to the creation of specialized organizations that support gifted education. The aim is to improve the education of the gifted and provide postgratuated education to teachers in order to upgrade their educational system. On the other hand plenty countries, Greece included, do not have any special programmes for gifted children. This policy is often accompanied with the view that gifted education is elitist and gifted children will succeed regardless the education system provided. This article describes and compares various European countries’ education systems with emphasis to the Greek system for gifted children and the undeniable right of all children to have the education that they deserve.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χαρισματικοί-ταλαντούχοι μαθητές (EL)
εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών σε Ελλάδα & Ευρώπη (EL)
gifted- talented children (EN)
gifted education in Greece & Europe (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 315-326 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 315-326 (EN)

Copyright (c) 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.