Χαρισματικοί Μαθητές - Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧαρισματικοί Μαθητές - Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών (EL)

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΥΒΟΝΗ

Στην Ελλάδα, η κατάσταση της εκπαίδευσης των «χαρισματικών μαθητών» χαρακτηρίζεται από έλλειψη οποιασδήποτε οργανωμένης παροχής και ψυχολογικής υποστήριξης. Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τον διαλεκτικά χαρισματικό μαθητή στο ελληνικό σχολείο, όμως υπάρχουν ειδικές διατάξεις για ταλαντούχα παιδιά στον αθλητισμό ή την μουσική. Η χαρισματική εκπαίδευση δεν αποτελεί βασική υποχρεωτική εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, κάποια κέντρα, ινστιτούτα και Πανεπιστήμια, σε συνεργασία με κάποιους καθηγητές κάνουν έρευνες, όσον αφορά την «χαρισματική εκπαίδευση στην Ελλάδα».                 Στην Ιταλία δεν υπάρχει νόμος για τα “χαρισματικά παιδιά”. Λόγω της παραμέλησης των “χαρισματικών παιδιών” και των ειδικών αναγκών τους, δεν υπάρχουν επίσημα κριτήρια επιλογής, όσον αφορά τις ειδικές διατάξεις. Υπήρξε μια ιδιωτική πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός προσχολικού και δημοτικού σχολείου για τα “χαρισματικά παιδιά” στο Μιλάνο, όμως αυτό απέτυχε.Τέλος, η Γερμανία είναι μια χώρα που θέτει βασικούς κανόνες και κριτήρια για την εκπαίδευση των ταλαντούχων παιδιών. Ασχολείται τόσο με εκπαίδευση τους μέσα στα σχολεία όσο και με εξωτερικές δραστηριότητες που εντείνουν το ταλέντο του κάθε μαθητή. Το ίδιο το κράτος χρηματοδοτεί τόσο ορισμένα πανεπιστήμια όσο και ιδρύματα για την υποστήριξη και την μόρφωση «προικισμένων παιδιών » όπως και εκπαιδευτικών , οι οποίοι μέσα από ειδικά προγράμματα ενημερώνονται και συνεκπαιδεύονται πάνω στην «ταλαντούχα εκπαίδευση» . (EL)
In Greece, the status of "charismatic pupils" is characterized by the lack of any organized provision and psychological support. There are no special provisions for the charismatic student in the Greek school, but there are special provisions for talented children in sports or music. Charismatic education is not a basic compulsory education for teachers. However, some centers, institutes and universities, in collaboration with some professors, are investigating "charismatic education in Greece".In Italy there is no law for "charismatic children". Due to the neglect of "charismatic children" and their special needs, there are no formal selection criteria for the specific provisions. There was a private initiative to create a preschool and elementary school for "charismatic children" in Milan, but it failed.Finally, Germany is a country that sets basic rules and criteria for the education of talented children. It deals with both school education and external activities that enhance the talent of each student. The state itself finances both certain universities and institutions to support and educate "gifted children" as well as teachers, who through specific programs are informed and co-educated on "gifted education". (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μαθητές (EL)
Ξένες Γλώσσες (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Χαρισματικότητα (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)
Charisma (EN)
Teachers (EN)
Students (EN)
Education (EN)
Foreign Languages (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 362-372 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 362-372 (EN)

Copyright (c) 2019 ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΥΒΟΝΗ ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.