Παρόν και μέλλον της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφωτικοί παράγοντες – κοινωνικές συνιστώσες, σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρόν και μέλλον της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφωτικοί παράγοντες – κοινωνικές συνιστώσες, σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα (EL)

Γαλίτης, Παντελής

Η εσπερινή εκπαίδευση υιοθετήθηκε από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας σχεδόν έναν αιώνα πριν, προκειμένου να ανταποκριθεί στην υποχρέωση προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών, καθώς και να προσφέρει διεξόδους και απαντήσεις σε καίρια κοινωνικά προβλήματα. Έκτοτε, επιχειρήθηκε από την ίδια πολιτική να παγιωθεί ως θεσμός κοινωνικής δικαιοσύνης, αν και οι εκάστοτε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε αρκετές περιπτώσεις δεν επέτρεψαν στα εσπερινά σχολεία να ανταποκριθούν με συνέπεια σε αυτόν τον κοινωνικό τους ρόλο.Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να διερευνήσει τον ρόλο της εσπερινής εκπαίδευσης στην σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως αυτός προσδιορίζεται από το σχετικό υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, τους διαμορφωτικούς παράγοντες και τις εκάστοτε συνιστώσες που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα λειτουργίας των εσπερινών σχολείων. Η προσπάθεια αυτή θα ενισχυθεί με την παρουσίαση δεδομένων που αφορούν στην σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα των εσπερινών σχολείων.   (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εσπερινή εκπαίδευση (EL)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2016-05-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 2014, Αρ. 1: Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα: Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης; 64-78 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 2014, Αρ. 1: Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα: Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης; 64-78 (EN)

Copyright (c) 2016 Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.