Διερεύνηση των συναισθηματικών δυσκολιών μητέρων παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση των συναισθηματικών δυσκολιών μητέρων παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες (EL)

ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ, ΖΩΗ

Σκοπός της παρούσας προσέγγισης είναι η διερεύνηση των συναισθηματικών δυσκολιών που βιώνουν οι μητέρες παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες αλλά και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να καταπολεμήσουν αυτές τις δυσκολίες. Οι τελευταίες καταγράφονται με το ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας- 28, ενώ η διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν για να καταπολεμήσουν τις τυχόν συναισθηματικές τους δυσκολίες προκύπτει μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 20 μητέρες παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολιές και 20 μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ενώ 5 μητέρες παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες υποβλήθηκαν επιπλέον στη διαδικασία της συνέντευξης. Τα συμπεράσματα της προσέγγισης δείχνουν ότι κάθε μητέρα χρησιμοποιεί διαφορετική στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συναισθηματικές δυσκολίες που βιώνει. Οι στρατηγικές που καταγράφηκαν είναι οι εξής: συζήτηση με κοντινά πρόσωπα και συγγενείς, συμβουλές από τους θεραπευτές του παιδιού, θετική στάση απέναντι στο πρόβλημα, η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση και τέλος η απώθηση από τις σκέψεις. Παράλληλα αναφέρθηκαν συναισθήματα όπως άγχος, θλίψη, αμηχανία, φόβος, θυμός. Αυτά είναι κυρίως και τα συναισθήματα που βίωναν οι μητέρες πριν τη διάγνωση και την παρέμβαση. Μετά τη διάγνωση και την παρέμβαση, το μεγαλύτερο ποσοστό των μητέρων ένιωσε ανακούφιση και χαρά, κυρίως για τα αποτελέσματα που είδαν στην πρόοδο των παιδιών τους.    (EL)
This study examined the emotional difficulties and coping strategies of mothers’, who have children with specific learning disabilities. Mothers, who participated in this research filled out the Questionnaire of General Health- 28 in order to be found their emotional difficulties,  we also use the method of interview. In this research participated 20 mothers, who have children with learning disabilities and 20 mothers, who have nondisabled children, 5 mothers who have children with learning disabilities were interviewed. The conclusion of this research is that mothers use their own strategy in order to face up to emotional difficulties and feel better. The strategies, which use mothers are talk with family and friends, advices from the therapists, positive thinking, timely diagnosis and denial. Moreover, mothers had feelings such as anxiety, sadness, fear, anger. These are feelings that mothers felt before the diagnosis. After the diagnosis and the sessions with therapists mothers felt relief and joy. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ερωτηματολόγιο Γ.Υ- 28 (EL)
Μαθησιακές Δυσκολίες (EL)
συναισθηματικές δυσκολίες (EL)
στρατηγικές (EL)
coping strategies (EN)
Questionnaire of General Health- 28 (EN)
Learning disabilities (EN)
emotional difficulties (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1350-1366 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1350-1366 (EN)

Copyright (c) 2019 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΖΩΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.