Η Σχέση της Χαρισματικότητας και των Ψυχολογικών Δυσκολιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Σχέση της Χαρισματικότητας και των Ψυχολογικών Δυσκολιών (EL)

ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ

Είναι γεγονός ότι οι χαρισματικοί μαθητές παρουσιάζουν εξαιρετικές ικανότητες και επιδόσεις, που απέχουν παρασάγγας από εκείνες των συνομηλίκων τους. Η διαφορετικότητα γίνεται αντιληπτή τόσο από το χαρισματικό άτομο, όσο και από τον περίγυρο του, γεγονός που συχνά δημιουργεί συναισθήματα μοναξιάς και οδηγεί στην συναισθηματική απομόνωση. Λόγω της διαφορετικότητας αυτής, η κοινωνία θεωρεί ότι η χαρισματικότητα συνοδεύεται από κατάθλιψη, αυτοκτονικές τάσεις ή άλλες ψυχολογικές δυσκολίες και ψυχικές διαταραχές. Επιπλέον, η άποψη ότι τα χαρισματικά άτομα τείνουν να διερωτώνται για τα υπαρξιακά, “μεγάλα” ερωτήματα έχει οδηγήσει την σύνδεση των χαρισματικών ατόμων με την υπαρξιακή κατάθλιψη.Η έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει την σχέση μεταξύ χαρισματικότητας και ψυχολογικών διαταραχών και κατά πόσο η συσχέτιση τους ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα. Θέτει ως ερώτημα το αν το χαρισματικό παιδί είναι πιο επιρρεπές στην ανάπτυξη ψυχολογικών διαταραχών σε σχέση με τα μη χαρισματικά παιδιά. Τέλος, εξετάζει αν τα χαρισματικά άτομα είναι πιο ευάλωτα στην εμφάνιση της υπαρξιακής κατάθλιψης.Το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση και οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ομόφωνα στο αν τα χαρισματικά παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ψυχολογικές διαταραχές σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ωστόσο, όλες συμφωνούν στο γεγονός ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ανήκει το χαρισματικό άτομο παίζει ίσως τον πιο ουσιαστικό ρόλο για την ομαλή ένταξη στο σύνολο και την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη που το άτομο θα χρειαστεί. (EL)
It is undisputable that gifted students exhibit great abilities and high performance which cannot be compared to those of their peers. Their difference is apparent not only to the gifted people themselves, but also to their social environment, causing loneliness and emotional isolation. Due to this eccentricity, it is widely believed that giftedness could lead to depression, suicidal thoughts or other psychological difficulties and disorders. Additionally, gifted people are thought to overanalyze the “big” questions of life and existential issues and therefore, are frequently associated with existential depression. This research paper aims to investigate the relationship between giftedness and psychological difficulties and whether this relationship corresponds to reality. It questions whether a gifted person is more prone to the development of psychological issues than the non-gifted people. Finally, it examines whether the gifted people tend to suffer from existential depression.This issue is still under debate and researchers haven’t unanimously reached to a conclusion on whether a gifted person has more possibilities in suffering from a psychological disorder compared to the general population. Nevertheless, all of them have highlighted the importance of a supportive environment for a smooth social integration and psychological assistance that the gifted person will need. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υπαρξιακή κατάθλιψη (EL)
ευφυία (EL)
ψυχολογικές διαταραχές (EL)
χαρισματικότητα (EL)
giftedness (EN)
psychological disorders (EN)
existential depression (EN)
intelligence (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1397-1408 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1397-1408 (EN)

Copyright (c) 2019 ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.