Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και η Ιδιωτική Ασφάλιση στις Απόψεις της Κοινής Γνώμης: Πολυμεταβλητή Ανάλυση

 
This item is provided by the institution :
Hellenic Association of Social Policy
Repository :
Journal of Social Policy  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και η Ιδιωτική Ασφάλιση στις Απόψεις της Κοινής Γνώμης: Πολυμεταβλητή Ανάλυση (EL)

Πουπάκης, Σταύρος
Τήνιος, Πλάτων

Στην στρατηγική προσαρμογής αναπτυγμένων χωρών στη γήρανση του πληθυσμού κρίσιμο ρόλο παίζει το σύστημα πολλαπλών πυλώνων, δηλαδή η πλαισίωση των δημοσίων συντάξεων με συμπληρωματικό μη-κρατικό σύστημα. Κρίσιμο για τις προοπτικές μιας τέτοιας στρατηγικής είναι αν η κοινή αντιλαμβάνεται τις σχέσεις μεταξύ των πυλώνων ως συμπληρωματικές ή συμπληρωματικές. Σε μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι στάσεις της κοινής γνώμης στην Ελλάδα, διενεργήθηκε πανελλαδική έρευνα γνώμης σε μια περίοδο μακριά από την γενικευμένη συζήτηση για το ασφαλιστικό (Μάιος 2009). Η παρούσα ανάλυση εξετάζει,  αξιοποιώντας τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης, τις επιπτώσεις στις απόψεις των ερωτωμένων διάφορων κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών, της γενικότερης αντίληψης επί του ασφαλιστικού και της διαλλακτικότητας τους απέναντι σε αλλαγές. Στόχος η εξαγωγή συμπερασμάτων το κατά πόσο η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται την ιδιωτική ασφάλιση ως έναν τρίτο πυλώνα της ασφάλισης, ή ως ανταγωνιστική λύση. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση (EL)
Κοινωνική Πολιτική (EL)
Ιδιωτική Ασφάλιση (EL)
Κοινωνική Ασφάλιση (EL)

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (EL)
Hellenic Association of Social Policy (EN)

Κοινωνική Πολιτική

Greek

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Vol 1 (2013); 37-64 (EL)
Social Policy; Vol 1 (2013); 37-64 (EN)

Copyright (c) 2016 Πλάτων Τήνιος, Σταύρος Πουπάκης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)