Οι συνέπειες των μετακινήσεων των λαών στην πολιτισμική τους ταυτότητα. Η περίπτωση της ταυτότητας των Ποντίων

 
This item is provided by the institution :
Hellenic Association of Social Policy
Repository :
Journal of Social Policy  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Οι συνέπειες των μετακινήσεων των λαών στην πολιτισμική τους ταυτότητα. Η περίπτωση της ταυτότητας των Ποντίων (EL)

Παραδεισοπούλου, Πολύμνια

Η εργασία έχει στόχο να αναδείξει τις διαδρομές μιας εθνοτικής πολιτισμικής ταυτότητας – συγκεκριμένα της ποντιακής – στον ελλαδικό χώρο.  Το ελληνικό εθνικό κράτος, κατά τη διαδικασία εθνικής ολοκλήρωσης και  ομογενοποίησης, χρησιμοποίησε διάφορους τρόπους για να εντάξει στο κυρίαρχο πολιτισμικό πρότυπο, όλες τις εθνοτικές ομάδες, που το αποτελούσαν. Μία από τις ομάδες αυτές είναι η ποντιακή. Οι Πόντιοι, έχουν μια ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα που εκφράζεται, τόσο με τη στενή έννοια του όρου – διάλεκτος, τρόπος διαβίωσης, ήθη, έθιμα - όσο και με  μία ευρύτερη έννοια, που εκδηλώνεται μέσα από τον τρόπο σκέψης και δράσης, που είναι διαφοροποιημένος από τον κυρίαρχο εθνικό.  Η ποντιακή ταυτότητα, παρά τις διακυμάνσεις που υπέστη υπό την επιρροή διαφόρων μορφών αποκλεισμού, προσπαθειών επιβίωσης και παρά τη διέλευση ενός αιώνα από την είσοδο των πρώτων Ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα,  παραμένει σε μεγάλο βαθμό ενεργή, ανθεκτική και ισχυρή, άλλοτε σε αντιπαράθεση και άλλοτε σε σύμπλευση με την εθνική πολιτισμική ταυτότητα. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μετανάστευση (EL)
Πολιτισμική Ταυτότητα (EL)
Πόντιοι (EL)

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (EL)
Hellenic Association of Social Policy (EN)

Κοινωνική Πολιτική

Greek

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Vol 1 (2013); 112-135 (EL)
Social Policy; Vol 1 (2013); 112-135 (EN)

Copyright (c) 2016 Πολύμνια Παραδεισοπούλου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)