Διαχείριση των Διαθέσιμων Κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Ταμείων με τη Χρήση Νευρωνικών Δικτύων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Journal of Social Policy  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΔιαχείριση των Διαθέσιμων Κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Ταμείων με την Χρήση Νευρωνικών Δικτύων (EL)
Διαχείριση των Διαθέσιμων Κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Ταμείων με τη Χρήση Νευρωνικών Δικτύων (EN)

Μέμος, Κωνσταντίνος
Ρομπόλης, Σάββας

Η κεντρική επιδίωξη της έρευνας  επικεντρώνεται στη διερεύνηση και διατύπωση μιας εναλλακτικής μεθόδου αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων της Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας η οποία βασίζεται στη χρήση μοντέλου Νευρωνικών Δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό η έρευνα εστιάζεται στη διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, στα Τεχνικά Νευρωνικά Δίκτυα και στο επενδυτικό μοντέλο Τεχνικών Νευρωνικών Δικτύων. (EL)
The main thrust of the research focused on exploring and making effective use of an alternative method of available funds of the Social Security in our country which is based on using Neural Network model. In this research focuses on the management of available funds of the Social Security System, the Technical Neural Networks and the investing model Technical Neural Networks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μοντέλο νευρωνικών δικτύων (EL)
Χρηματοοικονομική Μηχανική (EL)
επενδυτικό μοντέλο (EL)
κοινωνική πολιτική (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Κοινωνική Ασφάλιση (EL)
Social Insurance (EN)
Social policy (EN)
Social Security (EN)
financial Engineering (EN)
investing model (EN)
Neural Network model (EN)


Κοινωνική Πολιτική

Greek

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Vol 4 (2015); 19 - 27 (EL)
Social Policy; Vol 4 (2015); 19 - 27 (EN)

Copyright (c) 2016 Κωνσταντίνος Μέμος, Σάββας Ρομπόλης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)